Chào mừng đến với Cây Giống Lâm Ngiệp!

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cây giống trồng rừng như:cây mô,hom mô.tai tượng,sến,gió.Đảm bảo uy tín và chất lượng